Sự khác nhau giữa đông trùng hạ thảo nhân tạo và tự nhiên

Đông trùng hạ thảo có tên khoa học là cordyceps nó gồm hơn 400 loài khác nhau. Nhưng có 2 loài có dược tính cao đó là C. sinensis và C. militaris . Về dược tính 2 loài này cũng gần tương tự nhau. Nhưng có sự khác biệt là loài C. sinensis hiện nay vẫn chưa nuôi trồng nhân tạo được và nó chỉ có trong tự nhiên.  Các loài nấm này phân bố rộng ở châu Á và châu Úc với trung tâm đa dạng là vùng Đông Á, đó là các cao nguyên cao… Chi tiết »